Презентація журналу "Психологія і суспільство" у Києві


14 вересня в Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого, у приміщенні читального залу документів іноземними мовами, відбулася презентація єдиного в Україні фундаментального наукового психологічного журналу «Психологія і суспільство». Презентація проходила в рамках XVIII міжнародного «Тижня освіти дорослих» в Україні, що проходить під гаслом: «Реабілітаційна Україна для життя, здоров’я і безпеки в Європі».

Головував на презентації доктор психологічних наук, професор Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, голова Всеукраїнського координаційного бюро Міжнародної програми «Освіта дорослих України», що діє у нас в країні за сприяння Інституту ціложиттєвого навчання ЮНЕСКО, Сергій Іванович Болтівець. Він виступив зі вступним словом, у якому розповів про діяльність організації та представив учасників засідання.

З презентацією журналу «Психологія і суспільство» виступив його засновник і незмінний упродовж 18-ти років головний редактор професор, доктор психологічних наук, завідувач кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету, голова ГО «Інтелектуальний штаб громадянського суспільства» Анатолій Васильович Фурман. Промовець акцентував увагу присутніх на цілях і надзавданні діючого інтелектуального заходу, котрий покликаний, на його переконання, не продукувати рецептурні рішення чи когось повчати, як потрібно сьогодні, фактично за вкрай несприятливих для сталого розвитку науки й культури умов, здійснювати добротне періодичне видання у царині гуманітаристики, а й практикувати ефективну інтелектуальну роботу з довершеним психологічним знанням та новітніми методологічними засобами його добування. А це вимагає, з одного боку, виходу дослідницької думки за рамки завжди обмеженої поінформованості, з іншого – філігранного володіння смислоритмікою рідної української мови. Адже насправді не той володіє світом, хто має інформацію, а той, ким оволоділа мова, ця непідробна візитівка вичерпно достовірного знання. У будь-якому разі, підкреслив Анатолій Фурман, за неповне двадцятиліття філософія журналу повністю виправдала себе: чотириста постійних дописувачів через мережу «Укрпошта» і соціогуманітарний статус елітного періодичного видання, з якого справді можна почерпнути новітні гуманітарні знання і технології, психологічні методи і практики.

Змістовними і цікавими були виступи членів редакційної ради журналу академіка НАПН України, доктора філологічних наук, Заслуженого діяча науки і техніки України, провідного наукового співробітника Інституту літератури імені Тараса Шевченка Юрія Борисовича Кузнецова, відомого політика, журналіста й талановитого психолога-аналітика Віктора Федоровича Рибаченка.

Перед присутніми виступили також професор кафедри романської філології Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка доктор філологічних наук Лариса Зязюн, яка розповіла про формування психологічної безпеки особистості в умовах агресивного суспільства та ведення гібридної війни. Про концептуальні засади інституційної підтримки діяльності громадських об’єднань у здійсненні молодіжних проектів говорив професор кафедри державної служби, управління та навчання за міжнародними проектами Інституту державного управління  у сфері цивільного захисту, кандидат психологічних наук, доцент Сергій Миронець.

Серед поважних гостей присутніми були професор кафедри променевої діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти імені Платона Шупика, доктор медичних наук Олексій Гончар, доцент кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології Національної медичної академії післядипломної освіти імені Платона Шупика, кандидат медичних наук Людмила Уралова, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії Національного університету оборони України імені Івана Черняховського Олег Хайрулін та ін.

Завідувачка читального залу документів іноземними мовами розповіла присутнім про бібліотеку, систему її фондів і послуги. Більша частина присутніх записалися до бібліотеки і стали її користувачами.

На завершення організатори заходу передали у дар бібліотеці книги та кілька річних комплектів журналів «Психологія і суспільство», зокрема і №2 за 2017 рік, котрий присвячений пам’яті видатного українського психолога, педагога і автора психологічної теорії задач, концепції гуманізації освіти, раціогуманістичного підходу в методології людинознавства Георгія Олексійовича Балла,  і додатку до журналу – методологічного альманаху «Вітакультурний млин». Окрім наукової і громадської діяльності, С.І. Болтівець активно займається також практичною психологією. На знак поваги і дружби, він подарував бібліотеці кілька художніх виробів своїх вихованців.